Wprowadź swój identyfikator i hasło
Witamy w Centralnym Systemie Uwierzytelniania Uniwersytetu Śląskiego. Logując się tutaj dostajesz dostęp do Systemów Informatycznych Uniwersytetu Śląskiego.


Identyfikatorem jest Twój adres e-mail lub numer indeksu.


Dla zachowania bezpieczeństwa, gdy zakończysz korzystanie z usług wymagających uwierzytelnienia, wyloguj się i zamknij przeglądarkę!


Jeśli nie pamiętasz hasła, zapraszamy do skorzystania z systemu generowania nowego hasła.

W razie jakichś trudności napisz do nas na adres diots@us.edu.pl, a szybko się odezwiemy.


Zmiana hasła


Jeśli nie pamiętasz hasła, zapraszamy do skorzystania z systemu generowania nowego hasła.

W razie jakichś trudności napisz do nas na adres diots@us.edu.pl, a szybko się odezwiemy.


Witamy w Centralnym Systemie Uwierzytelniania Uniwersytetu Śląskiego.


Centralny System Uwierzytelniania (tzw. CAS, od angielskiego Central Authentication Service) ułatwia użytkownikowi korzystanie z grupy serwisów webowych wymagających autoryzacji. Przy próbie logowania do jednego z takich serwisów użytkownik zostaje przekierowany na stronę logowania CAS, a po zalogowaniu uzyskuje przezroczyście dostęp do wszystkich serwisów, które współdziałają z CAS.


Ważną zaletą takiego systemu jest zwiększenie bezpieczeństwa, ponieważ:

  • dane umożliwiające zalogowanie są zawsze przekazywane do jednego miejsca i tam są weryfikowane (hasło użytkownika nie przechodzi przez serwis webowy i nie może być przez niego wykradzione),
  • nie ma potrzeby tworzenia niezależnych kont w serwisie, jedno konto otwiera drogę do wszystkich serwisów korzystających z centralnego uwierzytelniania.

Korzystając z Centralnego Systemu Uwierzytelniania, należy pamiętać, że:

  • strona logowania musi mieć zawsze tę samą postać, zmiana wyglądu strony powinna być dla użytkownika sygnałem do zwiększonej ostrożności,
  • strona musi być 'bezpieczna', o czym świadczy przedrostek https:// w adresie,
  • strona musi być chroniona certyfikatem uczelni macierzystej.

Jeśli formularz logowania znajdziesz na stronie, która nie spełnia tych warunków, to może to oznaczać, że ktoś uruchomił fałszywy serwis i chce wykraść hasła użytkowników. W takim przypadku należy zrezygnować z logowania i powiadomić o problemie administratora.


Jeśli adres strony i jej postać są poprawne, to należy wprowadzić swój identyfikator i hasło.